ماهی شده بود باورش تور اگه بندازن سرش میشه عروس ماهیها شاه ماهی میشه همسرش ماهی ولی نمی دونست نگاه سرد ماهیگیر میشه نگاه آخرش!
/ 14 نظر / 19 بازدید
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست